Konkursi i javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2021. god.


JU Ugostiteljsko-ekonomska škola

Ul. Vuka Karadžića 16

79101 Prijedor

Broj:__________/2021
Datum:_______/2021

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. glasnik BiH" br. 39/14) i člana 19. Statuta JU Ugostiteljsko-ekonomske škole Prijedor, dana__________. na 29. sjednici Školski odbor donio je:

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

Član 1.

Planom javnih nabavki za budžetsku 2021. godinu (u daljem tekstu Plan) utvrđeni su: predmet nabavke, SRV kod (JRJN), opis, procijenjena vrijednost nabavki, vrsta postupka, početak postupka i zaključivanje ugovora, te izvor finansiranja svih predmeta nabavki za tekuću godinu.

Član 2.

Za nabavke iz ovog Plana planirana su sredstva u budžetu Grada Prijedora za 2021. godinu pri potrošačkoj jedinici Javnih ustanova- Sredstva za finansiranje srednjih škola Prijedor ("Službeni glasnik Grada Prijedor;broj:6/2021).

Član 2.

Ugovorni organ za JU Ugostiteljsko-ekonomsku školu Prijedor je direktor, a nabavke koje ugovorni organ planira realizovati u skpadu sa budžetom ove Javne ustanove u 2021. godini su:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . itd