Ekonomski tehničar

ekonomski tehnicar

Ekonomski tehničar


- Školska 2022-2023 god.
- Opšteobrazovni predmeti
- Stručni predmeti
- Opis zanimanja

Ekonomski tehničar prikuplja, evidentira i pohranjuje poslovne isprave u proizvodnim i uslužnim firmama, evidentira i vodi troškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, robno i materijalno knjigovodstvo, finansijsko knjigovodstvo, salda-konta kupaca i dobavljača, vodi obračun plata, finansijsko poslovanje i računovodstvo privatnih preduzeća , priprema informacije za internu kontrolu, interne i eksterne korisnike, sudjeluje u izradi poslovnih planova i analiza poslovanja, izračunava zaradu preduzeća, obračunava poreze i dugovanja, pravi planove poslovnog uspjeha, planira prodaju robe u toku godine, planira i organizuje marketinške aktivnosti i obavlja istraživanje tržišta.

Opšteobrazovni predmeti za ekonomske tehničare:
Red. br. Predmet
1.Srpski jezik
2.Strani jezik
3.Fizičko vaspitanje
4.Matematika
5.Informatika
6.Istorija
7.Geografija
9.Poslovne komunikacije
10.Demokratija i ljudska prava
11.Sociologija i filozofija
12.Vjeronauka
13.Kultura religija
14.Etika
Stručni predmeti za ekonomske tehničare:
Red. br. Predmet
1.Ekonomija
2.Računovodstvo
3.Poslovna informatika
4.Privredna matematika
5.Monetarna ekonomija i bankarstvo
6.Statistika
7.Pravo
8.Preduzetništvo
9.Praktična nastava
10.Marketing
11.Izborni predmet